REKO-ringen

Vi på Bolmenfisk är med i REKO-ringen. Syftet med REKO-ringen är att den ska fungera som köp-och sälj plattform mellan konsumenter och lokala producenter utan mellanhänder. 

Kommande datum för utlämning 2020:
5 mars
2 april
7 maj
4 juni
2 juli
6 augusti
3 september
1 oktober
5 november
3 december
Alltså första torsdagen i varje månad kl 18.00-18.30 på Garvarens konferensparkering.

Här är länken till REKO-ringens Facebooksida.

Så här fungerar det:

• Försäljningsinlägg tillhörande nästa försäljningsdatum kommer läggas upp av producenter, och konsumenter beställer i kommentarsfältet under inlägget. 
• Till varje försäljningstillfälle kommer det vara kopplat ett evenemang, som en påminnelse.

Riktlinjer för konsumenter
• I gruppen tillåts inga diskussioner eller inlägg från konsumenter, utan enbart producentannonser. 
• Beställning sker genom att kommentera under aktuellt försäljningsinlägg.
• Inlägg kan tas bort om de anses olämpliga av administratörerna.

Riktlinjer för producenter
• Det får endast förekomma utlämning av varor på plats på REKO-ring. 
• Ingen försäljning på plats. Detta har med regler och tillstånd att göra.
• Det är bara råvaror och produkter från egen produktion, som får säljas inom ramen för REKO-ring. 
• Producenter som ska deltaga vid nästa utlämningstillfälle ska gärna lägga in annons senast en vecka före.
• Inom 2 dygn efter utlämningstillfället, tas tidigare annons bort eller redigeras, och kommentarer rensas bort.
• Det är tillåtet med EN annons per producent vid varje försäljningstillfälle, kompletterat med bilder.
• Alla annonser ska inledas med datumet för träffen, exempel: ”2017-03-15 Vi säljer….”. Sen följer varor och pris, betalningssätt (swish, swishnr, kontant och när du vill ha betalt), Längst ner en kort presentation av din verksamhet.
• Det är producenternas ansvar att reglerna framförallt runt livsmedel, redovisning och skatt följs.

Välkomna